Vi gleder oss til tre dager med inspirasjon og nye idéer takket være fantastiske utstillere, stylister og foredragsholdere. På messen møter du butikkeiere, trendforskere, og interiørstylister som deler av sin ekspertise og gir gode tips.

Tema for messen er Embracing Change. Et tema som kan bidra til å trekke tråder mellom fortid og nåtid, og skape en balanse mellom nytt og gammelt. Vi har selv valgt å omfavne de forandringene som måtte til for januarutgaven av Oslo Design Fair og presenterer i dag en splitter ny utgave av messen under navnet Nordic Living.

Og det er nettopp temaet endring vi skal dykke dypere ned i de neste tre dagene. Vi ønsker å rette fokus på de positive aspektene ved endring. Vi tror nemlig at det ligger et potensiale for menneskelig utvikling i alle forandringer. Canon Norge har for eksempel omfavnet endringene den teknologiske utviklingen har utsatt dem for ved å utvikle en helt ny grafisk teknologi. I samarbeid med Roomstories og Modena har de skapt noe helt nytt med velkjente materialer som gir en sterk og personlig identitet. La deg inspirere!

Inspirasjonsområder

Takket være gode samarbeidspartnere har vi også fått muligheten til å presentere flere inspirasjonsområder som på hver sin måte har tolket messetemaet.

Aina Sollie Steen har fått ansvaret for inspirasjonsområdet og kaféen i hall C. Utstillingen reflekterer Ainas positive syn på endring og viser også en balanse mellom fortid og nåtid som kan gjenspeiles i det taktile versus teknologi, nyheter og klassikere, det kalde mot det varme, og struktur i motsetning til kaos.

– Jeg vil se nærmere på hvordan samfunnet endrer seg og hvordan mennesker endrer seg i takt med det, forklarer Aina. Aina har samarbeidet med utstillerne som har bidratt til en helhet og en balanse mellom en visjon, tendenser i tiden og konkrete produkter. Maleriene til Aina danner et bakteppe for produktene fra utstillerne på messen som har fått spille hovedrollen i inspirasjonsområdet.

– Sammen skal vi ta forandringene på alvor og trekke i samme retning ved å vise konkrete og brukervennlige produkter i en inspirerende utstilling med kunstneriske elementer, sier Aina.

Interiørstylistene Birgitta Roald og Signe Schineller har satt sammen en utstilling i glassgaten der de har stylet hvert sitt rom med fokus på essensen av god livskvalitet. Birgitta ønsker å hylle det å spise sammen og fokus på en god natts søvn i en deilig seng med behagelig sengetøy. Signe ønsker å gi oss en følelse av å være ute i det grønne, og ønsker at utstillingen hennes skal vekke følelser i oss og si noe om hvordan vi lever livene våre også påvirker valg av interiør.

I hall E skal duoen Frøholm/Leren skape balanse mellom interiør og natur. Samarbeidet bærer preg av at duoen hele tiden utfordrer hverandre, i tillegg til å utfordre tradisjonelle tanker for hva som er interiørarkitektur, og hva som er natur. Området avgrenses med elementer som utfordrer sansene og visker ut forholdet mellom ute og inne. De stiller spørsmålet: Hva skal til for at planter og naturlige materialer skaper følelsen av rom og volum?