Akustikkplater-fra-stand-NL-16-9

Akustikkplater

I samarbeid med Glava kan vi gå inn i ett hvert prosjekt med råd og løsninger for både lyddempende tiltak og det visuelle uttrykket for vegger og tak.

I samarbeid med Glava kan vi gå inn i ett hvert prosjekt med råd og løsninger for både lyddempende tiltak og det visuelle uttrykket for vegger og tak.

Vi ønsker å ta steget lenger enn tradisjonelle bilder på lydplater og tilbyr nå også heldekkende vegger og storformat plater med valgfritt trykk.

Kantiner, restauranter, skoler/barnehager, hoteller og kontorbygg kan ha svært god nytte av lyddempende tiltak og med egendefinert identitet på platene kan det bli riktig så lekkert!

Vi leverer Echofon A-absorbenter i glassull med de beste lydabsorberende egenskaper.

Vi ønsker å ta steget lenger enn tradisjonelle bilder på lydplater og tilbyr nå også heldekkende vegger og storformat plater med valgfritt trykk.

Kantiner, restauranter, skoler/barnehager, hoteller og kontorbygg kan ha svært god nytte av lyddempende tiltak og med egendefinert identitet på platene kan det bli riktig så lekkert!

Vi leverer Echofon A-absorbenter i glassull med de beste lydabsorberende egenskaper.

akustikkplater-1
Akustikkplater

Hvorfor lydplater?

Vår hørsel er utviklet for å fungere helt optimalt ute i naturen, men i dag tilbringer de fleste av oss opp til 90 % av vår tid innendørs i lukkede miljøer som ikke er så godt egnet for øret. Alle harde vegger, gulv og tak rundt oss kaster lyden frem og tilbake og kan skape et ubehagelig lydmiljø som påvirker både lydbildet og kroppen negativt.

Rommene vi oppholder oss i består som regel av mye harde materialer som gips, betong, tregulv og glass. Legger vi til de delene av interiøret som lyden også treffer, slik som speil, skap, bord og bilder i glass og ramme, vil lyden ha mange reflekterende overflater som kaster lyden tilbake igjen i rommet.

For å minimere klangen i et rom er det effektivt å ta i bruk absorbenter, både i tak og på vegger. Ute i naturen har vi ikke noe over oss som reflekterer lyden tilbake, så takrefleksjon av lyd er i utgangspunktet unaturlig for vår hørsel. All bruk av gode lydabsorbenter vil ha en effekt og som tommelfingerregel sier vi at ca. 10 % av gulvets areal bør dekkes med absorbenter på vegg. Ved å dempe en langvegg og en kortvegg vil det absorberes lyd i begge retninger og romklangen vil klart reduseres.

Har du spørsmål angående våre produkter, tjenester, priser eller lignende?